دیگ آب گرم

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

از متداول ترین مولد های گرمایی دیگ آب گرم می باشند

در دیگ ها انرژی حرارتی از سوخت (که توسط مشعل تولید حرارت می نماید ) گرفته شده

و به آن داده می شود .

در سرماساز بسته به نوع مصرف، آب می تواند در دیگ ها به آب گرم،آب داغ و یا بخار تبدیل شود .

لذا دیگ ها به سه نوع دیگ آبگرم، آب داغ و دیگ بخار تقسیم می شوند .

در دیگ آب گرم انرژی حرارتی تولید شده توسط مشعل، آب گرم یا داغ را تولید می نماید

و سعی می شود.

که از تولید بخار جلوگیری به عمل آید زیرا در این دیگ ها کنترل و سوپاپی

جهت بخار ایجاد شده وجود ندارد و در صورت تولید بخار به دیگ آسیب می رسد.