صفحات خورشیدی

مشاهده همه 4 نتیجه

تحقیق در مورد پنل های خورشیدی

خورشید بر روی صفحات خورشیدی می‌تابد.

فوتون‌های نور خوشید توسط قسمت بالایی صفحات خورشیدی جذب می‌شود.

فوتون ها از طریق حمل کننده، انرژی نور را به لایه‌های پایینی انتقال می‌دهند.

فوتون ها در لایه‌های پایینی صفحات خورشیدی انرژی خود را تقدیم الکترون ها می‌کنند.

الکترون‌ها به قسمت‌های بالای صفحات خورشیدی رفته و وارد مدار الکتریکی می‌شوند و شروع به تولید جریان الکتریکی می‌کنند.

صفحات خورشیدی شروع به تولید ترکیبی جریان از تمامی صفحات خورشیدی که باهم یک واحد را تشکیل داده‌اند می‌کنند.

برای اطلاعات خرید با سرماساز تماس بگیرد.