تک الکتریک داکت

شركت تک الکتریک، Inc يك توزیع كننده برق كامل است. كه از سال 1984 تاكنون در زمينه خدمات گسترده اي از مشتريان در بخش هاي ساخت و ساز، صنعتي، تجاري، تصفيه آب، آموزشي، دولتي، آب و برق و كارخانه هاي كارخانه سازي مشغول خدمت است و شرکت سرماساز نماینده داکت اسپلیت های این برند در سرماساز است.

هیچ محصولی یافت نشد.