وست کول داکت

انواع کولرهای وست کول داکت از لحاظ مصرف برق و انرژی

بسیار بهینه و کم مصرف می‌باشد.

عملکرد سیستم به گونه‌ای است که سیگنال مربوطه

به بار سرمایشی و یا گرمایشی را در فروشگاه سرماساز می توانید ببینید.

هیچ محصولی یافت نشد.