عایق

مشاهده همه 6 نتیجه

عایق در صنایعی همچون تهویه مطبوع، صنایع برودتی، الکتریکی

و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد

و بدون درز در لوله کشی سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع نقشه بسیار مهمی دارند.

که در سرماساز میتوانید آن را سفارش دهید.