دوره ها

مشاهده همه 11 نتیجه

چرا دوره ها آموزشی آنلاین ضروری است؟
فناوری محصولات آموزشی شامل دوره ها دسترسی به فناوری، برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی است که برای تسهیل مورد استفاده قرار می‌گیرند،

معمولا از طریق وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، بازی‌های آموزشی و دروس آنلاین ارائه می‌شوند و

این منابع تاثیرات مفید و موثری برای ترکیب با متدهای آموزش سنتی دارند.

فناوری آموزشی برای برنامه ریزی درسی، خودخوانی، انجام تکالیف و بازبینی برای آموزگاران و دانش‌آموزان مورد استفاه قرار می‌گیرد.

هرچند روش محصولات آموزشی آنلاین جایگزین حضور در کلاس نمی‌شود با این وجود ترکیب این دو نوع آموزش فرصت‌های آموزشی بیشتری برای معلمان و فراگیران فراهم می‌کند.