فرم رستوران و فضای باز

  • انواع فایل های مجاز : zip.
    فقط به صورت Zip
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .